0_nienlich_wowtime_CTY_CP_Hoi-cho_va_xuc-tien_TM_FTP.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 23 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến thương mại (12/02/1999 - 12/02/2022)

12-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân là Công ty TNHH hội chợ và xúc tiến thương mại (FTP) thành lập ngày 12/02/1999 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103008168 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đến ngày 13/06/2006 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến thương mại.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2