0_kohn.jpg

Nhà vật lý Hedwig Kohn được Google kỷ niệm 132 năm ngày sinh là ai?

05-04-2019

Hedwig Kohn, là người tiên phong trong ngành vật lý và là một trong ba người phụ nữ có được H sóng trong vật lý trước Thế chiến II.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2