• Trang chủ
  • Hiệp hội heathcote - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hiệp hội heathcote
0_nha.jpg

Ngôi nhà 5 thế kỷ tuổi đời ở New York được định giá 1,3 triệu USD

22-10-2018

NIENLICḤ.VN - Được xây dựng vào năm 1687, ngôi nhà này là một phần của Hiệp hội Heathcote, và có 130 mẫu Anh bao gồm 40 cư dân được thành lập vào năm 1906.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2