0_100-noi-lam-viec-tot-nhat.jpg

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

22-03-2017

Danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam vừa công bố có nhiều xáo trộn. Hai đơn vị trượt top 10 là P&G và Suntory Pepsico. Hai cái tên mới thay thế là Vietcombank và Heineken.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2