0_Cong-ty-Co-phan-In-so-7-sanpham.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 43 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần In số 7 (13/12/1977 – 13/12/2020)

12-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công Ty Cổ Ph���n In số 7 (tiền thân là Xí Nghiệp In số 7) được thành lập từ ngày 13/12/1977

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2