0_z4129088298188_67ef4fb447604e7e57bca59d38e24fd8.jpg

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2023] Khải Toàn Group: 29 năm từ nhà phân phối thiết bị điện đến tập đoàn đa ngành

22-02-2023

(KỶ LỤC - WOWTIMES) Thành lập vào năm 1994 với khởi điểm là nhà phân phối thiết bị điện và chiếu sáng, đến nay Tập đoàn KTG (Khải Toàn Group) đã vươn lên thành Tập đoàn đa ngành tại Việt Nam; sở hữu và phân phối các thương hiệu mạnh trên thị trường như AC, Comet, iSound, Lumex. Bên cạnh hoàn thiện các dự án, các hợp đồng kinh doanh, tập đoàn còn mong muốn mang đến cuộc sống thịnh vượng cho nhân viên, cổ đông, cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2