0_mormon-temple-exlarge-169.jpg

Quần thể Thánh đường Mormon lớn nhất châu Âu khai trương tại Rome

25-03-2019

NIENLICH.VN - Ở trung tâm của Giáo hội Công giáo, một ngôi đền Mặc Môn (Mormon) mới hiện đang mở cửa để kinh doanh. Đền thờ Rome đã được 10 năm hình thành.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2