0_Patrick-Steptoe-Jean-Purdy-and-Robert-Edwards-at-t.png

[WOWTIMES 2022-Ngày Này Năm Xưa] Ngày 25/07/1978, Em bé ống nghiệm đầu tiên đã ra đời ở bệnh viện Oldham, nước Anh

25-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Vào năm 1978, Louise Joy Brown đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới đã cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Đa khoa Oldham, nước Anh. Kể từ đó đến nay, trên toàn thế giới đã có hơn 8 triệu đứa trẻ được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2