0_Jay_Forrester_at_desk_1961_shp_407.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 11.05.2019 - Kỷ niệm 68 năm Jay Forrester nộp đơn xin cấp bằng sáng chế bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tốc độ cao đầu tiên cho máy tính kỹ thuật số, năm 1956

11-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Trong khi làm việc trên dự án Whirlwind tại MIT, Forrester phát minh ra truy cập ngẫu nhiên, lưu trữ từ tính trùng hợp hiện tại, đã trở thành tiêu chuẩn cho các máy tính kỹ thuật số, thay thế các ống tĩnh điện. Đó là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tốc độ cao đáng tin cậy đầu tiên cho các máy tính kỹ thuật số. Bằng sáng chế được cấp vào năm 1956.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2