0_kevin-tung-nguyen.png

Nhà sáng lập JobHop Asia Kevin Tùng Nguyễn: Khát khao tạo dựng 'Google tuyển dụng' của Việt Nam

30-05-2019

Bỏ lại những hào quang và cơ hội phát triển tại Mỹ, Kevin Tùng Nguyễn trở về nước xây dựng nền tảng công nghệ để giải quyết bài toán về tuyển dụng nhân sự, mang nhiều cơ hội việc làm tốt trên thế giới về Việt Nam, cũng như đưa nhân tài Việt Nam đến gần với thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2