0_hsbc-flint.jpg

Chưa đầy 2 năm làm việc, Giám đốc HSBC John Flint từ chức 'theo thỏa thuận chung'

05-08-2019

NIENLICH.VN - Flint làm việc cho ngân hàng vào năm 1989 và dành 14 năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình với HSBC ở châu Á để mở rộng kinh doanh thị trường toàn cầu của ngân hàng. Ông chuyển trở lại London vào năm 2004 và vươn lên qua các cấp bậc, cuối cùng trở thành CEO vào tháng 2 năm 2018.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2