• Trang chủ
  • Kết nối yêu thương - Niên lịch
  • > Tag
  • > Kết nối yêu thương
0_sam-sung.jpg

Samsung và hành trình kết nối yêu thương

24-03-2017

Với quan điểm công nghệ mang tính nhân bản, phải gắn liền với chất lượng cuộc sống con người, Samsung đã thực hiện dự án “Samsung connect – Kết nối yêu thương”. Dự án không chỉ mang đến những điều tốt đẹp hơn cho những mảnh đời khó khăn mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tình yêu thương và sự sẻ chia.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2