• Trang chủ
  • Kỷ niệm 137 năm hành trình từ pháp đến mỹ của tượng nữ thần tự do - Niên lịch
  • > Tag
  • > Kỷ niệm 137 năm hành trình từ pháp đến mỹ của tượng nữ thần tự do
0_0327New_York_City_Statue_of_Liberty.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 17.06.2022 - Kỷ niệm 137 năm hành trình từ Pháp đến Mỹ của tượng Nữ Thần Tự Do, năm 1885

17-06-2022

(Worldkings.org - Kyluc.vn) Các bộ phận của bức tượng Nữ thần Tự do đã được trưng bày ở Paris (Pháp) và thành phố Philadelphia (Mỹ) trước khi nó đến New York vào ngày 17/6/1885.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2