• Trang chủ
  • Kỷ niệm 236 năm anh em nhà montgolfier - Niên lịch
  • > Tag
  • > Kỷ niệm 236 năm anh em nhà montgolfier
0_khinh-khi-cau.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 21.11.2019 - Kỷ niệm 236 năm anh em nhà Montgolfier phát minh ra khinh khí cầu, năm 1783

21-11-2019

(WORLDKINGS.ORG - NIENLICH.VN) Anh em nhà Montgolfier gồm Joseph Montgolfier (1740-1810) và Étienne Montgolfier (1745-1799) là những nhà phát minh ra khí cầu. Họ đã thỏa ước mơ báy lâu nay của con người: Bay lên bầu trời.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2