• Trang chủ
  • Khách sạn continental - Niên lịch
  • > Tag
  • > Khách sạn continental
142281_HABECO-4.jpg

[WOWTIMES - VIETKINGS] Khách sạn Continental (1880-2024) - 144 năm lưu giữ lịch sử Sài Gòn - Top 100 đơn vị trên 100 tuổi còn hoạt động tại Việt Nam 2024 - P.5

19-04-2024

(nienlich.vn) Hotel Continental Saigon (tên tiếng Việt là Khách sạn Hoàn Cầu) là được ghi nhận Kỷ lục năm 2005 là Khách sạn có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Hiện nay, với 144 năm hình thành và phát triển, Continental được xem là chứng nhân lịch sử, lưu giữ nhiều dấu chân của những tên tuổi, con người nổi tiếng thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2