0_hang-ngam.jpg

Chuyên gia phát hiện thêm hệ thống hang ngầm bí ẩn ở Sơn Đoòng

10-04-2019

Đội thám hiểm dự kiến tìm điểm nối Sơn Đoòng với hang Thung, nhưng thực tế lại khám phá ra một hệ thống hang ngầm hoàn toàn mới.

Content1 (mobil)
Trang 2 của 4 trang (32 bài)Đầu<1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2