0_faraday.JPG

Sự Kiện Kỷ Niệm - 29.08.2019 - Kỷ niệm 188 năm Michael Faraday khám phá hiện tượng cảm ứng điện khi tiến hành thí nghiệm năm 1831

29-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Michael Faraday, FRS (ngày 22 tháng 9 năm 1791 – ngày 25 tháng 8 năm 1867) là một nhà hóa học và vật lý học người Anh (hoặc là nhà triết học tự nhiên, theo thuật ngữ của thời đó) đã có công đóng góp cho lĩnh vực Điện từ học và Điện hóa học.

Content1 (mobil)
Trang 2 của 4 trang (34 bài)Đầu<1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2