0_z3516639054229_e0a26355b0a0c6001132915ad5f2c4a1.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.20) Hành trình 144 năm lưu giữ và khơi nguồn tri thức của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (1868- 2022).

24-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là thư viện của các Đô đốc Thống đốc thành lập năm 1868, là thư viện lâu đời nhất của Việt Nam.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 17 trang (167 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2