• Trang chủ
  • Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại việt nam
0_YHSpy2T.jpg

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.47): Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (Lâm Đồng) – Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam

06-08-2022

(kyluc-top) – Tồn tại gần 60 năm, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt trực thuộc Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt là nơi đầu tiên và duy nhất ở nước ta nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm từ phóng xạ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2