0_Tuong-dai-Viet-Quoc-Cong-Thai-Uy-Ly-Thuong-Kiet.jpg

[WOWTIMES - Anh Hùng Dân Tộc] Kỷ niệm 1003 năm Năm sinh anh hùng dân tộc Lý thường Kiệt (1019- 2022).

22-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt, sinh năm 1019, là vị tướng của nhà Lý có công đánh bại quân Tống xâm lược, người viết ra Nam Quốc Sơn Hà được xem như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2