0_nienlich_wowtimes__Tra-Vinh-ky-luc_2022.jpg

Tỉnh Trà Vinh xác lập kỷ lục “Âm vang khát vọng Trà Vinh” – Quảng trường lắp đặt nhiều bộ đàn đá nhất Việt Nam (30 bộ)”

30-04-2022

(kyluc.vn) - Vào ngày 29/04/2022, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh được diễn ra tại khuôn viên quảng trường Tỉnh Trà Vinh, tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings đã chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam “Âm vang khát vọng Trà Vinh” – Quảng trường lắp đặt nhiều bộ đàn đá nhất Việt Nam (30 bộ)” đến Sở Văn hóa, Du Lịch và Thể thao tỉnh Trà Vinh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2