0_dua-voi.JPG

Hàng nghìn người đội nắng xem đua voi

13-03-2017

Hàng nghìn người đội nắng theo dõi 13 chú voi thi chạy trên cạn và dưới nước. Kết thúc phần thi, chú voi to khỏe nhất đàn đã giành giải nhất.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2