• Trang chủ
  • Lịch sử đô thị - Niên lịch
  • > Tag
  • > Lịch sử đô thị
0_27.jpg

10 nhà hát nổi bật nhất thế giới

21-07-2017

Theo bầu chọn của TP, nhà hát Opera Sydney (Australia), nhà hát Opera Garnier (Pháp), nhà hát La Scala (Italia), nhà hát Amazon (Brazil)… là những nhà hát nổi bật nhất thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2