• Trang chủ
  • Lịch sử quả cân - Niên lịch
  • > Tag
  • > Lịch sử quả cân
0_000000-legrandk.png

Lịch sử hơn 1 thế kỷ của quả cân 1 kilogram: Được cất giữ như bảo vật trong hầm ở Pháp

16-11-2018

Người khởi xướng của cho nguyên mẫu kilogram chính là Vua Louis XVI (1754 - 1793) của Pháp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2