• Trang chủ
  • Lịch sử học việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Lịch sử học việt nam
0_z4087355234301_28d2b36acc05e125dbaf45b98a53bf1e.jpg

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - 57 năm nghiên cứu và phát huy kiến thức Lịch sử Quốc gia

06-02-2023

(KỶ LỤC - WOWTIMES) Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trực thuộc Hội Khoa Học và Kỹ thuật Việt Nam, trải qua gần 60 năm hoạt động, Hội đã mở rộng phạm vi trên toàn quốc và là nơi tập hợp những nhà khoa học hàng đầu, góp phần phát triển ngành Sử học trong cả nước. Thông qua các công tác nghiên cứu khoa học, Hội đã đưa ra cách nhìn khách quan và đầy đủ về các thời kỳ lịch sử cũng như thôi thúc tinh thần yêu nước của các thế hệ học sinh bắt đầu từ môn Sử học.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2