• Trang chủ
  • Luật các tổ chức tín dụng - Niên lịch
  • > Tag
  • > Luật các tổ chức tín dụng
128192_ong-do-m-phu.jpg

Doanh nhân Đỗ Minh Phú: Trăn trở giữa DOJI và TPBank

02-01-2018

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 15/1, Chủ tịch các ngân hàng thương mại không được kiêm nhiệm vị trí tương tự tại các doanh nghiệp khác. Điều đó khiến doanh nhân Đỗ Minh Phú trăn trở hơn ai hết.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2