• Trang chủ
  • Máy tính lượng tử - Niên lịch
  • > Tag
  • > Máy tính lượng tử
0_peter-chapman-amazon.JPG

Cựu Giám đốc kỹ thuật Amazon Prime làm CEO của Công ty máy tính lượng tử IonQ

24-05-2019

Máy tính lượng tử là một công nghệ non trẻ có triển vọng đáng kinh ngạc trong việc giải quyết các vấn đề khoa học và kinh doanh có vẻ khó hiểu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2