0_Ky-niem-52-nam-The-Van-hoi-mua-he-dac-biet-dau-tie.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 52 năm Thế Vận hội mùa hè đặc biệt đầu tiên được tổ chức dành riêng cho vận động viên bị thiểu năng trí tuệ (20/07/1968 - 20/07/2020)

20-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Olympics Đặc biệt là một tổ chức thể thao lớn nhất thế giới dành cho trẻ em và người lớn bị thiểu năng trí tuệ và khuyết tật, cung cấp những khóa đào tạo và hoạt động mỗi năm cho 5 triệu người tham gia và đối tác Unified Sports tại 172 quốc gia. Olympics Đặc biệt được tổ chức hằng ngày, trên toàn thế giới bao gồm các địa điểm, quốc gia và vùng lãnh thổ, lên đến 100,000 sự kiện mỗi năm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2