0_nghi-son-xi-mang.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 26 năm ngày thành lập Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) (11/04/1995 – 11/04/2021)

11-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) với hai tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản là Taiheiyo Xi măng (TCC) và Mitsubishi Vật liệu (MMC), Công ty được thành lập ngày 11/04/1995.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2