0_phat.jpg

Nét xưa qua căn nhà 100 tuổi độc đáo ở Hà Nội

26-03-2018

Ngôi nhà có diện tích 150 m2, tuổi đời hơn 100 năm nằm giữa phố cổ được nhiều người trả giá cao nhưng gia chủ vẫn không bán.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2