0_Royal_observatory_greenwich.jpg

Sự kiện kỷ niệm - 10.08.2019: Kỷ niệm 344 năm ngày xây dựng đài thiên văn Hoàng gia Anh, năm 1675

09-08-2019

NIENLICH.VN - Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich là một đài thiên văn tại vùng Greenwich ở Luân Đôn, Anh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2