0_1200px-Printing_Telegraph.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 26.05.2019 - Kỷ niệm 145 năm Thomas Edison phát minh ra điện báo tự động. năm 1874

25-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Điện báo tự động sử dụng máy móc để truyền tải thông điệp ở tốc độ cao hơn so với những máy gửi và nhận bởi các nhà khai thác điện báo Morse. Phương pháp điện báo thủ công truyền trung bình 25-40 từ mỗi phút trong khi tốc độ truyền của điện báo tự động ở Anh dao động từ 60-120 từ mỗi phút , nhưng với phiên bản điện báo tự động của Edison, thông tin có thể truyền đi 500-1000 từ mỗi phút.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2