0_thomas-edison-accomplishments.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 19.02.2019 – Kỷ niệm 141 năm Thomas Alva Edison phát minh ra máy ghi âm, năm 1878

19-02-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Thomas Alva Edison (1847–1931) là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2