0_Greenwhich-Mean-Time.gif

Sự Kiện Kỷ Niệm - 02.08.2019 - Kỷ niệm 139 năm múi giờ GMT được dùng tính thời gian một vùng trên trái đất, năm 1880

02-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Một múi giờ là một vùng trên Trái Đất mà người ta quy ước sử dụng cùng một thời gian tiêu chuẩn, thông thường được nói đến như là giờ địa phương. Về lý thuyết, các đồng hồ tại vùng này luôn chỉ cùng một thời gian.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2