0_tong-dai.png

Sự Kiện Kỷ Niệm – 17.01.2019 – Kỷ niệm 137 năm Leroy Firman nhận được bản quyền sáng chế đầu tiên cho phát minh và lắp đặt tổng đài điện thoại, năm 1882

16-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Ai thực sự phát minh ra điện thoại? Những câu hỏi đã được chủ đề tranh cãi gay gắt trong những thập kỷ như là, trong thập niên 1870, hai nhà phát minh khác nhau đã được làm việc trên những gì hóa ra là cùng một sáng chế. Edinburgh-sinh Alexander Graham Bell, người thường xuyên được trích dẫn là phát minh của thiết bị, và Elisha Gray cả hai thiết kế các thiết bị rất giống nhau và đi đến văn phòng bằng sáng chế cho phê duyệt trong vòng vài giờ của mỗi khác, mà sinh ra một trận chiến nổi tiếng pháp lý giữa hai nhà phát minh, trong đó Bell đã thắng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2