0_PatentYogi_On-December-13-1892.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 13.12.2019 – Kỷ niệm 127 năm Nikola Tesla được cấp bằng sáng chế hệ thống truyền tải điện, năm 1892

13-12-2019

(WORLDKINGS.ORG - NIENLICH.VN) Nikola Tesla - kẻ điên rồ vĩ đại là một nhà khoa học nối tiếng với các ý tưởng khó tin, điên rồ khiến giới khoa học xa lánh và cho rằng ông bị điên. Nhưng chính ông là nhà phát minh, nhà khoa học vĩ đại góp công lớn trong sự phát triển của nền công nghiệp, xã hội ngày nay.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2