0_founder-pepsi-coca.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 28.08.2019 - Kỷ niệm 121 năm Caleb Bradham phát minh ra Pepsi-Cola, năm 1898

28-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Sản xuất và tiếp thị PepsiCo, lần đầu tiên được phát triển và sản xuất vào đầu những năm 1890 bởi Caleb Bradham, một dược sĩ ở New Bern, Bắc Carolina có nhãn là “uống của Brad”. Năm 1898, Bradham đổi tên thành thức uống của mình thành “Pepsi-Cola”.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2