0_on-this-day-first-nobel-prizes-awarded-14169679565.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 10.12.2019 - Kỷ niệm 118 năm các giải Nobel lần đầu tiên được trao, năm 1901.

10-12-2019

(WORLDKINGS.ORG - NIENLICH.VN) Giải thưởng Nobel, hay Giải Nobel là một tập các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, kinh tế và hòa bình; đặc biệt là giải hoà bình có thể được trao cho tổ chức hay cho cá nhân.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2