0_banh-mi.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 29.05.2019 - Kỷ niệm 100 năm Charles Strite phát minh ra máy nướng bánh mì tự bật lên năm 1919

28-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày này trong lịch sử, ngày 29 tháng 5 năm 1919, nhà phát minh Charles Strite của Minnesota đã nộp một bằng sáng chế cho máy nướng bánh mì tự bật đầu tiên. Ông nhận bằng sáng chế 1.394.450 từ Văn Phòng Sáng Chế Và Thương Hiệu Hoa Kỳ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2