• Trang chủ
  • Năng lượng hạt nhân - Niên lịch
  • > Tag
  • > Năng lượng hạt nhân
0_bill-gates-1280x720.jpg

Bill Gates tiết lộ 10 công nghệ đột phá sẽ thay đổi thế giới vào năm 2019

02-03-2019

NIENLICH.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm của mình, danh sách đột phá 2019 của MIT Tech Review đã được chọn bởi một biên tập viên cộng tác, người sáng lập Microsoft và cựu CEO Bill Gates.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2