0_image01.jpg

Lực lượng Thông tin liên lạc Công an Kon Tum - 71 năm luôn giữ vững phẩm chất người công an cách mạng

25-11-2016

Cách đây 71 năm, ngày 25-11-1945, bức điện đầu tiên của lực lượng CAND được truyền đi mang chỉ thị của Trung ương đ��n Ủy ban kháng chiến kiến quốc với nội dung: “Điều cốt tử là giữ liên lạc với các chiến khu vùng giải phóng, để thống nhất chỉ huy”.

Content1 (mobil)
Trang 2 của 2 trang (14 bài)Đầu<12
Content2 (mobil)
content2