0_DN-Nestle-Viet-Nam-mua-tet-2018-Tin-301217.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.14) Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và hành trình 110 năm nâng cao chất lượng cuộc sống mọi nhà (1912- 2022).

18-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Công ty TNHH Nestlé Việt Nam- trực thuộc tập đoàn Nestlé S.A, được thành lập năm 1912. Hơn một thế kỷ hình thành và phát triển tại thị trường Việt Nam, Nestlé Việt Nam đã tạo dựng được một dấu ấn thương hiệu đặc biệt đối với người tiêu dùng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2