0_DTNCT.jpg

Ngày 6/7/2017: 50 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

06-07-2017

Ngày 6/7/1967 là ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một vị tướng tài năng thao lược trong quân đội Việt Nam.

Content1 (mobil)
Trang 2 của 2 trang (12 bài)Đầu<12
Content2 (mobil)
content2