• Trang chủ
  • Ngân hàng tmcp ngoại thương việt na - Niên lịch
  • > Tag
  • > Ngân hàng tmcp ngoại thương việt na
0_nienlich_wowtime_vietcombank.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 59 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) (01/04/1963 - 01/04/2022)

01-04-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2