• Trang chủ
  • Ngân hàng tmcp tiên phong (tpbank) - Niên lịch
  • > Tag
  • > Ngân hàng tmcp tiên phong (tpbank)
0_nienlich_wowtimes_Ngan-hang-Thuong-mai-Co-phan-Tie.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 14 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) (05/05/2008 - 05/05/2022)

04-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) được thành lập từ ngày 05/05/2008 với khát vọng trở thành một tổ chức tài chính minh bạch, hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và khách hàng. TPBank được kế thừa những thế mạnh về công nghệ hiện đại, kinh nghiệm thị trường cùng tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược bao gồm:Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và Tập đoàn Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2