• Trang chủ
  • Ngân hàng đông dương - Niên lịch
  • > Tag
  • > Ngân hàng đông dương
0_ngan-hang-dong-duong-sai-gon-xua-5.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 21.01.2019 – Kỷ niệm 144 năm thành lập Ngân hàng Đông Dương, ngân hàng đầu tiên được xây dựng tại Sài Gòn, năm 1875

21-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Ngân hàng Đông Dương tức Banque de l'Indochine (viết tắt BIC) là một ngân hàng và cơ sở tài chính thành lập ngày 21 tháng 1 năm 1875 ở Paris để phát hành giấy bạc và tiền kim loại cho các xứ thuộc địa của Pháp ở Á Châu cùng điều hành quyền lợi kinh tế của Pháp ở Viễn Đông. Hai chi nhánh đầu tiên đặt Sài Gòn và Hải Phòng. Cơ sở này tuy là một công ty tư nhân nhưng hoạt động như một ngân hàng trung ương với nhiều đặc quyền tại Liên bang Đông Dương.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2