• Trang chủ
  • Ngôn ngữ lập trình - Niên lịch
  • > Tag
  • > Ngôn ngữ lập trình
0_Bjarne-Stroustrup-Nguoi-sang-tao-ngon-ngu-lap-tr.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.17 - Bjarne Stroustrup – Người sáng tạo ngôn ngữ lập trình C++

21-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bjarne Stroustrup nổi tiếng với ngôn ngữ lập trình C++. Về cơ bản, ngôn ngữ lập trình C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng(OOP – Object-oriented programming). C++ là ngôn ngữ lập trình được phát triển trên nên tảng của ngôn ngữ lập trình C.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2