0_nien-lich_wowtime_hanh-trinh-tang_hat_gao_yeu_thuo.jpg

Hạt gạo nghĩa tình - Hành trình trao tặng Hạt Gạo yêu thương đến Viện người già neo đơn và Viện trẻ em mồ côi trên toàn quốc.

10-08-2021

(kyluc.vn) - Từ ngàn năm nay, truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của nhân dân ta luôn được nuôi dưỡng và đắp bồi qua nhiều thế hệ. Dù là ở giai đoạn lịch sử nào cũng tràn đầy bao nghĩa cử: thắm tình dân tộc - đượm nghĩa đồng bào. Lối sống nhân văn ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn dân tộc trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ những người khuyết tật, người cơ nhỡ, già yếu neo đơn và những mảnh đời bất hạnh mồ côi trong xã hội.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 6 trang (53 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2