0_86944c745f864e7b98dcbb6045f6cd17.jpg

[WOWTIMES- Tinh Hoa Đất Việt] Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú- 40 năm thổi hồn cho dòng tranh thúc đồng

24-08-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú là người Việt Nam đầu tiên nghĩ ra phương pháp thúc đồng để làm tranh nghệ thuật. Gần 40 năm làm nghề cùng bộ đồ nghề tưởng rất đơn giản, các bức tranh được ông thực hiện hết sức độc đáo.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2