• Trang chủ
  • Nghệ nhân phùng đình giáp - Niên lịch
  • > Tag
  • > Nghệ nhân phùng đình giáp
0_67155IMG_0235.jpg

[WOWTIMES- Tinh Hoa Đất Việt] Nghệ nhân Phùng Đình Giáp: Người giữ hồn phỗng đất Kinh Bắc

21-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Gần 60 năm gắn bó với nghề, nghệ nhân Phùng Đình Giáp là nghệ nhân cuối cùng nặng lòng với nghề nặn phỗng đất dân gian, vẫn hàng ngày miệt mài giữ gìn truyền thống.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2