0_nguyen-hai-ninh.jpg

Nhà sáng lập The Coffee House Nguyễn Hải Ninh: 'Có sai mới giúp mình học hỏi'

06-04-2018

Chưa đến 30 tuổi đã làm chủ chuỗi 28 cửa hàng Urban Station với doanh thu trên 132 tỷ đồng/năm, Nguyễn Hải Ninh còn làm mọi người bất ngờ hơn khi quyết định dứt áo ra đi khỏi nơi đây để xây dựng The Coffee House.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2